Výdejní místa

Příluky u Valašského Meziříčí
od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00.
Paskov
od pondělí do pátku od 18:00 do 19:00. a o víkendu pouze v neděli od 18:00 do 19:00.
Příbor
od pondělí do pátku v 7:15 a 17:25. Na benzinové pumpě Pap Oil na ulici Ostravská směrem z Příboru na Mošnov.
Na tomto místě prosíme o dochvilnost!
Nový Jičín
od pondělí do pátku v 7:30 a 17:15 u hypermarketu Tesco na ulici Dukelská naproti servisu Renault Bono auto.
Na tomto místě prosíme o dochvilnost!


V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení nosiče, je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením nosiče do sjednaného místa ve výši 300,- Kč. Za nevrácení nosiče dle podmínek smlouvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného tj. 300,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení.